?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile RLZoo Previous Previous Next Next
5 bác hàng xóm dịu dàng - walking on clouds...
fortuneteller38
fortuneteller38
5 bác hàng xóm dịu dàngNhất là bác leader ấy....

Tags:

6 comments or Leave a comment
Comments
swifty_fan From: swifty_fan Date: May 25th, 2011 03:47 pm (UTC) (Link)
Leader là "bác" thôi, ss đừng kéo mấy chú kia lên "bác" :((

*nói thầm* từ giờ gọi Yu Mắt Cụp là chú Yu, chú Yoko XD
fortuneteller38 From: fortuneteller38 Date: May 25th, 2011 03:54 pm (UTC) (Link)
dạ thưa là Yoko 30 tuổi roài đó, hắn kém Chú Đá có 1 tuổi thôi =D Nên em có gọi hắn là chú cũng...chả oan lắm LOL

Mà mắt hắn cụp sao bằng Ryo LOL
swifty_fan From: swifty_fan Date: May 25th, 2011 04:07 pm (UTC) (Link)
Tại lần đầu tiên nhìn thấy *chú* Yu em bị ấn tượng với cái mắt, Ryo thì là kiểu cười :D

*quan trọng nhất là lúc mới thấy Yu em hơi shock nên phải nghĩ ra cái gì đó nữa dìm hàng*
fortuneteller38 From: fortuneteller38 Date: May 25th, 2011 04:47 pm (UTC) (Link)
bạn phía dưới đang hỏi lyrics của PLUS kìa em ^^
xyamichanx From: xyamichanx Date: May 25th, 2011 04:18 pm (UTC) (Link)
Hôm nay cũng nghe bài này suốt thôi :">
Đang muốn hỏi không biết ca từ thế nào, có bản trans chưa nhỉ :)
swifty_fan From: swifty_fan Date: May 26th, 2011 01:46 am (UTC) (Link)
Mình mới thấy bản sub của Soritt trong perf này thôi, bạn xem đỡ nhé ^^
http://soritt.livejournal.com/52664.html
6 comments or Leave a comment